GABINET DE SERVEIS PROFESSIONALS

Castellano

Per saber com està l'empresa i quines actuacions són més urgents.

A vegades, l'empresari sap que les coses no funcionen com caldria, sovint per indicadors econòmics (baixa la facturació...). Ara bé, sota aquestes evidències acostuma a haver unes causes organitzatives de fons, que cal determinar fent un diagnòstic.

Diagnòstic de gestió organitzativa.

   
   

Per a garantir la seguretat en cas d'emergència.

Obligatori per a nombroses activitats pel decret d'autoprotecció (RD 30/2015), i per a la resta, si ho exigeix el municipi, o per la pròpia llei de prevenció de riscos laborals (L 31/1995 art. 20).

Pla d'Autoprotecció (PAU).

   
   

     

    

 

Per a millorar en la gestió de la qualitat del producte o servei.

Recomanable per qualsevol empresa o entitat, sigui quin sigui el seu producte o servei. 

Sistema de gestió de la qualitat ( ISO 9001).

   

Per a millorar en la gestió mediambiental.

Molt recomanable especialment per a empreses de mitja o elevada incidència ambiental

Sistema de gestió mediambiental (ISO 14001 / EMAS).

   
   

Per a millorar en la gestió de la seguretat i salut en el treball.

Recomanable per tot tipus d'empreses, sobretot si realitzen activitats que enregistren certa sinistralitat laboral (per anar més enllà del Servei de Prevenció).

Sistema de gestió de seguretat i salut (ISO 45001/OHSAS 18001).

   
   

Per a millorar en la gestió de la seguretat de la informació.

Avui dia especialment recomanable per a empreses que tracten amb dades delicades, como per exemple informació confidencial de clients. 

Sistema de gestió de seguretat de la informació (ISO/IEC 27001).

   

Per a millorar sistemes ja existents, i fer-los més eficaços.

Molt recomanable per empreses que van implantar un sistema de gestió, però molt orientat a obtenir un certificat a curt termini, deixant de banda si seria eficaç al llarg del temps. També per a  empreses que han patit reestructuracions importants. 

Revisió i millora del sistema de gestió.

   

Per a disposar d'un punt de vista i suport extern periòdic.

Molt recomanable per a tot tipus d'empreses que disposen de sistema de gestió implantat.

Auditoria interna i servei de consultes permanent.

   

Per a millorar el procés d'innovació.

Molt recomanable per a qualsevol empresa que vulgui dotar-se d'una metodologia per reinventar els seus productes, serveis o processos interns.

Sistema de gestió I+D+i (UNE 166002).

   

Per a donar compliment a requisits sectorials de qualitat de producció, amb marcat CE o similars.

Obligatori per les empreses amb productes que es vegin afectats, si volen continuar en el mercat. 

Sistema de control de qualitat de producció (marcat CE...)

   

Per a distingir la qualitat d'un establiment turístic.

Recomanable per aquells que volen anar més enllà d'una ISO 9001. Només aplicable a establiments turístics. 

Sistema de gestió de qualitat turística (marca Q).

   

Per a distingir la qualitat d'organitzacions a la cadena alimentària.

Recomanable per aquells que volen anar més enllà d'una ISO 9001. Només aplicable a empreses que intervenen a la cadena alimentària. 

Sistema de gestió de qualitat (ISO 22000, IFS, BRC).

   

Per adequar una activitat a la normativa ambiental.

Aplicable a qualsevol activitat (a Catalunya, segons la Llei 20/2009). 

Adequació d'activitat a la normativa ambiental.

   

Per a donar resposta a un tràmit administratiu.

Consulteu el vostre cas. Sovint es tracta de gestions amb les que l'empresa no es troba familiaritzada i tenen marc legal específic sobre normaliva ambiental (PRTR, IPS...).

Tràmits administratius.

   

Per a millorar com a directiu o comandament intermig.

Els canvis a l'empresa són inevitables, i cal estar preparat per saber-los encaixar, i prendre les decisions més intel·ligents. Aquest servei està indicat per a tot aquell comandament que vulgui millorar les seves habilitats directives.

Servei d'orientació directiva.

   

Per a gestionar el "Bon govern", i prevenció de delictes.

La millor forma de donar compliment a la reforma del Codi Penal, segons Ley 1/2015, obligatori per a totes les empreses.

Sistema de gestió de Compliance (UNE 19601).

 

    

 

    

Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701

 info@consultorjf.com · www.consultorjf.com