Castellano

 

ANNEX AMBIENTAL.

Els projectes constructius poden requerir un annex ambiental per tal de donar compliment als requeriments de la Declaració d'Impacte Ambiental, o a les exigències de l'organisme promotor.

Les mesures correctores agafen rellevància a aquests tipus de documents, i és fonamental un bon coneixement del medi biòtic.

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ.

Annex ambiental.

Pla de Vigilància Ambiental (PVA).

Informe de compatibilitat ambiental.

Assistència per a la direcció ambiental d'obra.

Inventaris de flora i fauna.

Estudis de seguiment biològic.

Estudis de millora ambiental o restauració d'entorns degradats.

Avaluació i millora de zones humides.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701 · info@gabeap.com