Castellano

 

ASSISTÈNCIA PER A LA DIRECCIÓ AMBIENTAL D'OBRA.

Les obres que requereixen direcció ambiental exigeixen una assistència constant durant la durada dels treballs. En ocasions, algunes empreses necessiten ajuda en aquesta tasca, quan no tenen a la seva plantilla personal qualificat per supervisar actuacions que afecten vegetació o fauna (una correcta hidrosembra, una replantació, un seguiment d'una determinada espècie animal...).

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ.

Annex ambiental.

Pla de Vigilància Ambiental (PVA).

Informe de compatibilitat ambiental.

Assistència per a la direcció ambiental d'obra.

Inventaris de flora i fauna.

Estudis de seguiment biològic.

Estudis de millora ambiental o restauració d'entorns degradats.

Avaluació i millora de zones humides.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701 · info@gabeap.com