Castellano

 

INVENTARIS DE FLORA I FAUNA.

Per diverses causes, a vegades cal fer inventaris específics de flora i fauna (exigències d'una Declaració d'Impacte Ambiental, requisits propis d'un organisme ambiental...). Aquest tipus de feines han de ser desenvolupades per professionals qualificats, doncs obliga a l'aplicació de metodologia científica (mostreig, anàlisi de dades, interpretació de resultats).

 

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ.

Annex ambiental.

Pla de Vigilància Ambiental (PVA).

Informe de compatibilitat ambiental.

Assistència per a la direcció ambiental d'obra.

Inventaris de flora i fauna.

Estudis de seguiment biològic.

Estudis de millora ambiental o restauració d'entorns degradats.

Avaluació i millora de zones humides.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701 · info@gabeap.com