Castellano

 

INFORME AMBIENTAL / INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA).

Els plans i programes, abans de la fase de projectes, com ara per exemple Plans generals d'ordenació urbana, Plans parcials, Plans especials, i altres tipus de plans, exigeixen annexar un document sobre les consideracions ambientals a tenir en compte. Aquest document és l'Informe Ambiental o l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.

El servei inclou l'elaboració de la memòria de l'informe i la cartografia associada.

Aquests estudis poden tenir associades col·laboracions subcontractades, especialment si el client també precisa l'Estudi de mobilitat i l'Estudi d'inundabilitat.

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ.

Annex ambiental.

Pla de Vigilància Ambiental (PVA).

Informe de compatibilitat ambiental.

Assistència per a la direcció ambiental d'obra.

Inventaris de flora i fauna.

Estudis de seguiment biològic.

Estudis de millora ambiental o restauració d'entorns degradats.

Avaluació i millora de zones humides.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona · Tel. 933078173 · Fax. 932664701 · info@gabeap.com