Castellano

 

PLA DE VIGILĀNCIA AMBIENTAL (PVA).

Les obres poden requerir un Pla de Vigilāncia Ambiental. Tot i que aquest pla pot venir definit a un estudi d'impacte previ, a vegades els promotors exigeixen un instrument de vigilāncia ambiental per tal d'assegurar la bona gestiķ ambiental d'obra als constructors.

Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).

Estudis d'Impacte Ambiental (EIA) / Document previ.

Annex ambiental.

Pla de Vigilāncia Ambiental (PVA).

Informe de compatibilitat ambiental.

Assistčncia per a la direcciķ ambiental d'obra.

Inventaris de flora i fauna.

Estudis de seguiment biolōgic.

Estudis de millora ambiental o restauraciķ d'entorns degradats.

Avaluaciķ i millora de zones humides.

            Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona ˇ Tel. 933078173 ˇ Fax. 932664701 ˇ info@gabeap.com