Caldria fer-ho tot com més senzill sigui possible, perň no més senzill del compte.

Albert Einstein

GABINET DE SERVEIS PROFESSIONALS

Castellano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importŕncia d'estar organitzat:

Algú s'ha plantejat quants calers perd a l'any per ineficŕcies organitzatives?

Aquells treballs que es van haver de repetir.

Aquelles compres que van trigar més del compte.

Aquella sanció per no gestionar els residus.

Aquell operari que no estŕ correctament format.

Etc...

 

Podríem seguir amb una llarg llistat de possibles símptomes de mancances a l'organització de l'empresa.

 

Organització a l'empresa es podria definir com la manera d'optimitzar els recursos, augmentant la seva eficŕcia amb un clar enfoc a la millora dels resultats

La major part de les vegades, aixň s'aconsegueix alhora que s'ajuda a l'empresa a assolir i/o mantenir alguna certificació internacional reconeguda: ISO 9001, ISO 14001, Reg. EMAS, ISO 45001, OHSAS 18001, marcat CE... Ara bé, que ningú s'enganyi, no és el segell allň important (i menys avui dia) sino la millora real.

     

      

    

 

Les ŕrees d'especialització a les quals treballem són: qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball.

Assolir bons resultats reals no és una feina fŕcil, especialment després d'uns anys on molts projectes de gestió s'han orientat cap a "obtenir un certificat", sovint amb un sistema artificial i/o inmadur poc adient per l'empresa. Quan s'ha deixat de banda la gestió real... no s'ha fet una veritable consultoria d'organització. 

Les PIMEs poden obtenir beneficis de la millora del seu sistema de gestió i d'un ús correcte d'aquest, sense que aixň representi una despessa sobredimensionada. Més aviat, parlaríem d'un inversió que retorna en un termini de temps no massa llarg. S'ha d'estudiar cas per cas. 

 

     

Gran Via de les Corts Catalanes, 1176 bis  1er 2a  08020 Barcelona ˇ Tel. 933078173 ˇ Fax. 932664701

 info@consultorjf.com ˇ www.consultorjf.com